Gästblogg: Carina Ohlsson, ordförande för Sveriges kvinno- och tjejjourers riksorganisation

januari 21, 2012 Lämna en kommentar

Glöm aldrig Pela och Fadime – denna uppmaning måste tas på allvar av hela samhället!

”Jag hade ju mina egna drömmar och mål här i livet. Jag ville sätta upp mina egna villkor för mitt liv, göra mina egna misstag och lära mig av dem. Och jag ville stå på mina egna två ben och ta ansvar för mina egna handlingar. Inte låta någon annan bestämma över hur jag skulle tycka, tänka och handla. För mig var det dessutom oerhört viktigt att få utbilda och utveckla mig som person. För er är detta säkert inget konstigt, eftersom det är en del av det svenska levnadssättet, men för min familj var det något oerhört skrämmande.

Det som har hänt mig är inget som man kan göra någonting åt men jag tror att det är viktigt att man lär sig någonting av det och gör någonting i framtiden, så att såna här fall inte upprepas.


Jag har valt att berätta min historia här för er i dag i förhoppning om att det kan hjälpa andra invandrartjejer, så att inte fler behöver gå igenom det jag har fått göra. Om alla drar sitt strå till stacken behöver sånt här inte upprepas. Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv man önskar sig.


Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem.”

 

Så sa Fadime Sahindal den 20 november 2001 och bara några månader senare så mördades hon. Jag hade kunnat stanna där, för jag tycker att det Fadime sa då säger allt och är lika aktuellt idag.

 

Hedersrelaterat våld och förtryck och att inte alla känner och har möjlighet att forma sina egna liv är ett stort samhällsproblem. Det uppskattas att cirka 70 000 personer mellan 16-25 år upplever att föräldrars uppfattningar, religion eller kultur sätter gränser för vem de kan gifta sig med.

Som Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbunds (SKR:s) ordförande vet jag  att våra kvinno- och tjejjourer dagligen kommer i kontakt med flickor, pojkar, kvinnor och män som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

SKR som är en organisation med visionen ”Ett jämställt samhälle fritt från våld” uppmanar alla att våga se, tala om och motverka detta våld och förtryck. Det får inte alltså inte stanna vid fina högtidstal.  Det är vi är skyldiga Fadime och andra modiga kvinnor och män som t o m har mördats i sin kamp för friheten för alla att forma sitt liv.

Då är det naturligtvis viktigt att alla som är utsatta för våld och förtryck får stöd och hjälp.

Men för att verkligen få till en förändring behöver samhället även se och ha kunskap om hela strukturen som möjliggör detta våld och förtryck. Det är då viktigt att även fokusera på förövare och också arbeta på ett förebyggande sätt.

Vi inom SKR försöker med detta t ex genom projektet ”Ur barnens perspektiv” där vi med samtalsledare på flera olika språk öppnar upp för samtal och reflektioner kring barn, barnuppfostran i Sverige. Samtalen har kommit att handla om, ämnen som jämställdhet, integration i stort, sexualitet och våld. Barnperspektivet är en mycket bra utgångspunkt för samtal, det hjälper till att föra upp svåra frågor och öppnar upp för diskussion om samhälle och familj i stort.

Det kan också handla om att som en utav SKR:s medlemmar Systerjouren Somaya framför   att se över lagstiftningen och  brottsrubriceringar. De enskilda brotten skulle kunna samlas ihop till något som omfattar hedersrelaterade brott, precis som man gjort med brottet grov kvinnofridskränkning, och nu senast stalkning. När en pappa kommer med en snara, uppmanar sin dotter att hänga sig och säger ”du kan ta den långa vägen eller den korta vägen” så räknas det idag som ofredande när det egentligen är så mycket allvarligare. Detta kan inte vara rimligt och jag tar också till mig detta i min roll som riksdagsledamot och lagstiftare.

Låt oss tillsammans ha Fadimes ord med oss och tänka på att förändring börjar med dig själv.

Carina Ohlsson

Carina Ohlsson är ordförande för Sveriges kvinno- och tjejjourers riksorganisation, SKR. Läs mer om SKR här.

Annonser
Kategorier:Fadime Sahindal Taggar:

Gästbloggare: Anders Wallner, partisekreterare, Miljöpartiet

januari 20, 2012 Lämna en kommentar

Fadime är en av de starka förebilder som genom historien har vågat ta
det riskfyllda steget att berätta om sin egen svåra situation för att
kunna hjälpa andra. Det är få som vågat göra det – men det är ofta
det enda som fungerar för att väcka det politiska systemet. Har
politiker inte mer än anonyma siffror att förhålla sig till är det
mycket svårare att börja hantera problem.

Det tragiska i Fadimes fall var att omvärlden inte fanns inte där för
henne som det stöd vi behöver vara för just de personerna. Det gör att
hennes risktagande måste mötas med än mer tryck på politiken och
samhället att stå upp för alla de som fortfarande hotas av heders-
eller skamrelaterat våld.

Det finns många områden där politiken behöver ta skamrelaterat våld i
beaktande. Hur vi kan motverka icke-frivilliga äktenskap. Behovet av
resurser till kvinnojourer för tolkar och personal med förståelse för
olika sorters våld. Riktlinjer för kompetensutveckling inom alla de
yrkeskategorier som har möjlighet att upptäcka våld; som polis,
socialtjänst, lärare.

Hela mitt politiska engagemang vilar på basen av frustration och ilska
över hur människor blir bestraffade när de gör sina – för mig –
självklara livsval. Hur du vill leva, vem eller vilka du väljer att dela
ditt liv med och på vilket sätt du vill uttrycka din identitet. För mig
är det grunden till all sorts livskvalitet och ska alltid bemötas av
öppenhet, respekt och likabehandling.

Det fruktansvärda öde som drabbade Fadime får oss att inte glömma det.

Anders Wallner
partisekreterare Miljöpartiet de gröna

Kategorier:Fadime Sahindal Taggar:

Martin Permén, Rikspolisstyrelsen om tvångsäktenskap, hedersbrott och polisens roll

januari 20, 2012 Lämna en kommentar

Fler och fler modiga personer vågar tala om sin utsatthet för hedersvåld. Det krävs då att fler myndigheter är modiga, säger Martin Permén, ansvarig för hedersrelaterat våld vid Rikspolisstyrelsen.

Polisen har gett i uppdrag till BRÅ att se över hedersrelaterade våldet. Även Rikspolisstyrelsen ser samverkan mellan myndigheter som A och O för att förebygga hedersvåld och hjälpa de utsatta.

Det gäller att satsningen som görs i hela landet, avslutar Martin Permén.

Kategorier:Uncategorized

Direkt från Stadshuset: Anna König Jerlmyr

januari 20, 2012 Lämna en kommentar

Stockholms socialborgarråd  Anna König Jerlmyr har precis hållt sitt inledningsanförande där hon talade om vikten av fortsatt arbete mot hedersvåld och myndighetssamverkan.

Kategorier:Uncategorized Taggar:,

Gästbloggare: Arkan Asaad, författare med egna upplevelser av hedersrelaterat våld

januari 19, 2012 Lämna en kommentar

DET KAN HÄNDA VEM SOM HELST,

Förra året när jag debuterade med min roman ”Stjärnalösa nätter” var inte bara att lyckas som författare i en redan hårt konkurrerande litterär värld, eller att få en ung pojkes dröm att uppfyllas, eller att få ut en röst i en värld av stängda öron.

Utan det handlade också om att ge liv igen till Pela och Fadime. Att varenda ord jag skrev i boken var ett febrilt försök av hjärt- och lungräddning att få dom tillbaka till oss.

Det hemska med deras bortgång var inte själva döden. Det hemska är att VI visste men inte agerade. Den ångesten måste vi ta lärdom ifrån.
Att JA vi måste agera,
JA vi måste våga prata om det.
JA det kan hända vilken kultur som helst.
JA det kan hända i vilken religion som helst.
JA, det kan hända båda könen.

Jag vet….jag gick samma väg som flickorna.

Vi sörjer inte längre. tack vare GAPF så är flickorna vid mer liv än någonsin. Deras bortgång har INTE varit förgäves. Vi ska manifestera när vi tänker på vad dom dog för,
För dessa hjältinnor har gett oss något att leva för.

Arkan Asaad

Arkan Asaad är kurd bördig från Eskilstuna. Han gav ut boken ”Stjärnlösa nätter” som handlar om hur hedersvåldet även drabbar unga killar. Läs mer på Arkans hemsida här.

Kategorier:Fadime Sahindal Taggar:

Gästbloggare: Lena Sommestad, ordförande för S-kvinnor

januari 18, 2012 Lämna en kommentar

Budet om Fadimes död i januari år 2002 har för alltid etsat sig fast i minnet.

Tragedin var så djup att politikens svek blev förfärande tydligt. Efter mordet på Fadime var det inte längre möjligt för samhället att blunda för hedersrelaterat våld, med det förtryck och den förföljelse som Fadime själv hade vittnat om.

Själv mötte jag frågan om hedersvåld för första gången i min roll som forskare, under sent 1990-tal. Jag drev ett forskningsprogram om kvinnors ställning i framtidens svenska samhälle. Då blev jag kontaktad av rättssociologen Astrid Schlytter, som tidigt riktade ljuset mot hederskulturens problem.

 

Astrid Schlytter fick mig att förstå att forskning om kvinnors framtid i Sverige inte längre kunde blunda för frågor om hederskultur och värderingskonflikter. Svenska feminister måste tänka om. Hon ställde de viktiga frågorna. ”Vem tar den utsatta flickans parti?” ”Vilket ansvar har politiken?” Schlytters kritik mot 1990-talets svenska politik var chockerande skarp. Politiken hade inte bara försummat att ta unga, utsatta kvinnors parti. Den hade gått ut på att osynliggöra deras utsatthet.

 

Idag är läget ett annat. Insikten om hedersrelaterat våld och förtryck har vuxit, bland politiker och forskare. Fler vill försvara unga kvinnors rätt till ett eget liv.

 

Men mycket återstår att göra.

 

En stor utmaning handlar om att stärka skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Trots att svensk lag i princip gör klart att äktenskap ska ingås av fri vilja från 18 års ålder, drivs många unga in i ofrivilliga äktenskap. Skärpt lagstiftning krävs. Samhället måste stå på de ungas sida.

 

En annan utmaning handlar om att försvara den starka, generella välfärdspolitiken.

 

Kvinnors frihetskamp, genom historien, har handlat om att skapa ett eget handlingsutrymme, i relation till familj och släkt. Därför är det oroväckande att den generella svenska välfärdspolitiken inte längre lika tydligt som tidigare värnar individens rätt till social trygghet och personlig autonomi. Allt mer ansvar för försörjning och välfärd skjuts över på familjen. Det drabbar alla kvinnor, men allra mest de kvinnor som är i störst behov av samhällets stöd.

 

Många kvinnor som går emot hedersförtryckets påbud om hur kvinnor ska vara och leva tvingas att välja mellan sin frihet och sin familj. Det är i grunden ett omöjligt val. Att bli förskjuten från sin familj är ett trauma i sig. Då krävs socialt stöd så att ett fängelse inom familjen inte bara byts ut mot ett annat fängelse: fattigdom och isolering. Den som tvingas bryta helt med familj och släkt för att fly undan hot måste få chansen att bygga en ny framtid.

 

Vi ska aldrig glömma Fadimes öde och hennes kamp för ett eget liv i frihet och värdighet. Vi ska heller aldrig glömma alla de kvinnor som i tystnad lever ett liv utan frihet under hedersrelaterat förtryck, och inte heller alla de kvinnor som kämpar för rätten att få vara sin egen.

 

Vi ska aldrig glömma, därför att kampen berör själva kärnan i varje människas liv: längtan efter att växa och utvecklas, med de drömmar och förmågor som vi alla bär inom oss.

 

Vi ska aldrig glömma Fadime, och aldrig glömma att demokrati och gemensamt ansvar behövs för att värna kvinnors rättigheter och kvinnors frihet.

Lena Sommestad

Lena Sommestad är ordförande i S-kvinnor sedan 2011. Hon är till yrket professor i ekonomisk historia.

Kategorier:Fadime Sahindal Taggar:

Minnesstund i riksdagen för Fadime idag

januari 18, 2012 Lämna en kommentar

Idag hålls minnesstund för Fadime i riksdagen, klockan 13:00. Bland annat kommer Fadimes tal att läsas upp av riksdagsledamoten Maryam Yazdanfar.

Saga Rosén finns på plats.

Kategorier:Uncategorized